Demontaža grijača

Demontaža grijača
Slomljeni grijač može stvarati problem. Nudimo vam profesionalno rješenje, možemo izvaditi grijač dok je motor na vozilu. U ekstremnim slučajevima, rastavljamo glavu motora i uklanjamo grijač u centru za brušenje. Sve popravke obavljamo kod Vas.

Grijači i njihova funkcija
Kako bi došlo do samozapaljenja dizelskog goriva u komori za izgaranje potrebna je određena temperatura od najmanje 350 ℃, u modernim motorima 700-800 ℃. Za pouzdani hladan start pri niskim vanjskim temperaturama, dolaze do izražaja ispravnost grijača.

Grijači zagrijavaju prostor za izgaranje motora s kompresijskim paljenjem kako bi se postigla potrebna temperatura paljenja za zrak i mješavinu goriva. Grijači  su ušrafani u glavi motora. Žarna nit za grijanje ulazi u komoru za izgaranje, žarna nit  zagrijavana strujom, grije komoru u kojoj dolazi do samozapaljenja smijese ( nafta i zrak). Taj se postupak naziva startanje motora i traje oko 3-7 sekundi i prethodi paljenju motora.

Neispravan grijač (slomljeni grijač)
Ako ste ga slomili tijekom zamjene, pokušavajte nas nazvati. U slučaju neiskusnog pokušaja uklanjanja grijača može doći do komplikacija i postoji opasnost od demontaže motora i rastavljanja glave. Na taj način, cijeli posao može biti precijenjen.

Zamijena grijača
Bakar se preporuča zamijeniti svake dvije godine ili svakih 30.000 do 40.000 km. Ako se grijači ne mijenjaju u određenim intervalima, može doći do pucanja grijača. Prilikom zamjene grijača svi se trebaju zamijeniti, ne samo jedan ili dva. Kod zamjene grijača treba paziti na nečistoće koje mogu pasti u komoru za izgaranje. Postoji i rizik od loma ukoliko je novi grijač pogrešno zategnut. Stoga je poželjno povjeriti zamjenu grijača specijaliziranom tehničaru.